Samuraje , Japońscy rycerze   cz. 2
Samuraje , Japońscy rycerze cz. 2

Samurajowie jako jedyni mieli prawo do posiadania nazwiska i znaku rodowego, a widomym znakiem przynależności do klasy panującej był przywilej noszenia dwóch mieczy. Nie płacili podatków i mieli zakaz zajmowania się handlem, rzemiosłem i lichwą, uważanymi za niegodne rycerza. Postępowanie i zachowanie samurajów regulował niepisany kodeks postępowania japońskiego rycerza –…