SAMURAJE I SZTUKA
SAMURAJE I SZTUKA

Dojście do władzy twardych wojowników nie zahamowało rozwoju kultury japońskiej. Wyrafinowane zasady estetyczne wypracowane w poprzedniej epoce na cesarskim dworze w Heian obowiązywały nadal ,a obok nich pojawiły się nowe, wpływem buddyzmu zen. Na ich formowanie się ogromny wpływ miały nowe zjawiska kulturowe, przede wszystkim ceremonia herbaty i dworski teatr…